Agencija FIR posluje sa klijentima u sljedećim kategorijama:

 

PRAVNI OBLIK DJELATNOSTI
 • mala i srednja preduzeća
 • predstavništva
 • neprofitna udruženja
 • fondacije
 • obrtnici
 • samostalne djelatnosti
 • usluge
 • proizvodnja
 • trgovina
 • štampa
 • informatika
 • reciklaža
 • marketing
 • radio i televizijska djelatnost
 • poslovni menadžment i konsalting…