Za više informacija, kontaktirajte nas dolaskom na adresu ili pozivom na telefon.

Agencija FIR
Ljubljanska 12
Sarajevo

Direktor: Amina Atagić, certificirani računovođa

Tel./Fax.:
00387 33 225 960

Mob.:
00387 61 724 283

www.fir.ba